• T7. Th5 18th, 2024

ƱʦΥ, tính hợp pháp của việc mua vé số trực tuyến

Byawei

Th3 22, 2024

Với sự phát triển của Internet, ngày càng nhiều người mua vé số trên mạng. Một số người chọn hợp tác với người hướng dẫn xổ số để tăng khả năng chiến thắng. Nhưng hợp tác với người hướng dẫn có hợp pháp không?

tính hợp pháp của việc mua vé số trực tuyến

Trước hết, chúng ta cần hiểu về tính hợp pháp của việc mua vé số trực tuyến. Theo quy định pháp luật của trung quốc, xổ số xổ số thuộc sở hữu độc quyền của nhà nước, chỉ hợp pháp khi mua tại các cửa hàng theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, nhờ phát triển công nghệ Internet, một số trung tâm xổ số ở một số địa phương cũng bắt đầu cung cấp dịch vụ mua vé số trực tuyến. Vì vậy, bất cứ vé số nào được mua tại các cửa hàng xổ số được nhà nước chấp thuận là hợp pháp.

By awei